Ryczałt ewidencjonowany

Ten sposób rozliczania się z urzędem skarbowym jest jego uproszczoną formą. Płacimy kwotę podatku od przychodu nie posiadając opcji pomniejszenia jej o koszty uzyskania. Ryczałt ewidencjonowany jest wskazany dla osób prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w postaci spółki osobowej. Jednak warto zastanowić się przed wyborem tej formy opodatkowania czy będzie się nam ona opłacać.

 

Zgłoszenie do urzędu wybrania ryczałtu

 

Jeśli już wybierzemy taki rodzaj opłacania podatków trzeba to zgłosić do urzędu skarbowego za pomocą pisemnego wniosku. Terminem finalnym na wystąpienie o ww. formę rozliczenia się z fiskusem jest dzień uzyskania pierwszego przychodu. Istnieje możliwość bezpośredniego wyboru rozliczania przychodów z naszej firmy ryczałtem na wniosku ewidencyjnym CEIDG-1. W następnych latach nie musimy już martwić się o składanie jakichkolwiek oświadczeń z wyjątkiem sytuacji gdy ktoś będzie chciał zmienić formę opodatkowania. W trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa chcąc przejść na ryczałt ewidencjonowany musimy złożyć wniosek do 20 stycznia danego roku naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeśli chcemy zgłosić do urzędu spółkę osobową oświadczenie muszą złożyć wszyscy wspólnicy, każdy w swoim urzędzie skarbowym.

 

Ryczałt ewidencjonowany jest przeznaczony tylko dla kilku grup przedsiębiorców

 

Ustawa z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym określa, kto nie może rozliczać się w ten sposób. Pośród przedsiębiorców wykreślono osoby: prowadzące apteki, lombardy, kantory, funkcjonujące w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami pojazdów mechanicznych, udzielające pożyczek pod zastaw, wytwarzające wyroby objęte podatkiem akcyzowym, wykonujące wolne zawody (z pewnymi wyjątkami, określonymi w załącznikach do ustawy), Jeśli chcemy więc rozliczać się w tej formie warto sięgnąć do przepisów żeby upewnić się czy spełniamy warunki działalności gospodarczej, która może być rozliczana ryczałtem ewidencjonowanym. Ten typ podatku nie jest dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, które chcą prowadzić samodzielną działalność i wykonywać w jej ramach dotychczasowe czynności wykonywała w ramach stosunku pracy.

 

Gdy spółka lub też podatnik dokona sprzedaży towarów handlowych lub uzyska korzyści materialne świadcząc usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu i musi on/a do końca roku podatkowego płacić podatek oparty na zasadach ogólnych. W kolejnych latach może pozostać przy ryczałcie gdy jej przychód nie przekroczył wartości 150 tysięcy euro w poprzednim roku. Dotyczy to także każdego z wspólników.

 

Rodzaje działalności

 

Wysokość ryczałtu do uregulowania jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki wynoszą przykładowo: 20% dla lekarzy, 17% dla działalności fotograficznej, 8,5% dla gastronomii i prowadzenia przedszkoli, 5,5% dla przychodów z robót budowlanych czy sprzedaży znaczków pocztowych i 3% dla rybaków morskich i działań związanych z produkcją zwierzęcą.

 

Rozliczanie się w tej formie zobowiązuje nad do prowadzenia księgowości w postaci ewidencji przychodów, osobno na każdy rok podatkowy. Trzeba w niej zawrzeć przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Należy także prowadzić zestawienie środków trwałych, wyposażenia i zatrudnienia. Ułatwia więc to naszą działalność w jakimś stopniu ograniczając obowiązki ewidencji w porównaniu z innymi formami rozliczania się z fiskusem.

Powiązane artykuły