Przejście z KPiR na pełną księgowość

Pod koniec roku czyli w ostatnim kwartale można zastanowić się nad przejściem z uproszczonej księgowości na jej pełną wersję. Zmiana formy rozliczania się z fiskusem nie musi być skomplikowana jeśli zatroszczymy się o kilka rzeczy. Istotna jest tutaj zmiana oprogramowania komputerowego spełniającego wymogi prowadzenia rachunkowości. Oczywiście musimy to uczynić jeśli nie zleciliśmy księgowości zewnętrznym firmom. Przejście z KPiR na pełną księgowość jest zwykle spowodowane zmianami czyli zwykle znacznym wzrostem dochodów w przedsiębiorstwie.

 

Oprogramowanie komputerowe

 

Gdy zdecydujemy się na księgi rachunkowe trzeba zorientować się czy istnieje program komputerowy podobny do tego, który stosowaliśmy wcześniej. Już na początku będziemy mieć jakieś podstawy pozwalające nam na sprawne poruszanie się w świecie księgowości. Jeśli odpowiednio do tego podejdziemy zmiana nie będzie kłopotliwa ani czasochłonna.

 

KPiR i księgi rachunkowe różnią się pod względem rozliczeń, ponieważ ta pierwsza księga jest formą uproszczoną skomplikowanej i skrupulatnej dokumentacji zawartej w standardowych księgach rachunkowych. Warto pamiętać, że w razie zmiany będziemy posiadać pewną ilość danych, które były wcześniej wprowadzone i będziemy mogli z nich skorzystać co oszczędzi nam sporo czasu i wysiłku.

 

Przejście na księgi rachunkowe w praktyce

 

W praktyce przejście na księgi rachunkowe polega na przykład na uzupełnieniu spisu kontrahentów o konta księgowe jednak spora część pracy dotycząca numeracji kont może być zrobiona automatycznie. Możemy skorzystać z istniejących już rozrachunków na kontrahentach. Trzeba także przenieść bilans otwarcia dotyczącego należności i zobowiązań do nowego programu. Ważne jest zachowanie informacji obejmujących środki trwałe bo uzupełniając je o konta umorzeniowe będziemy mogli od razu wziąć się do pracy przy okazji nie zauważając różnic pod względem KPiR.

 

Najważniejszą sprawą jest więc import wszystkich danych do nowego programu bo za pomocą tej operacji możemy mieć większość pracy za sobą. Trzeba zostawić wgląd w historię wykonywanych transakcji podczas naszej działalności, na przykład rozliczeń z właścicielami.

 

Podsumowując, czynności które musimy wykonać aby sprawnie przejść do kolejnego rodzaju księgowości to: organizacja dokumentacji jednostki wraz z opracowaniem zasad rachunkowości, rozliczenie się z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wykonanie wykazu aktywów i pasywów, otwarcie ksiąg rachunkowych i złożenie stosownych dokumentów w urzędzie skarbowym (jest to zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 albo NIP-2).

Powiązane artykuły