Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatnicy prowadzące małe przedsiębiorstwa z niewielkim dochodem określonym ustawą nie muszą prowadzić pełnych ksiąg rachunkowych tylko ich uproszczoną wersję. Tego typu księga czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów jest naszą podkładką do określenia zobowiązań związanych z podatkami. W rozporządzeniu Ministra Finansów odnajdziemy informację co możemy w niej zawrzeć jako dowody zapisów w księdze podatkowej.

 

Zmiana sposobu rozliczenia się z podatków

 

Jeśli chcemy zmienić formę rozliczania się z fiskusem jest to możliwe tylko gdy spełniamy warunki określone w ustawie a chodzi tutaj o kwotę przychodu w przedsiębiorstwie, która nie może przekroczyć limitu. Jednak przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na rachunkową i na odwrót nie jest procesem zbyt łatwym. Księgi rachunkowe zawierają informacje o całej działalności, jej majątku i zobowiązaniach natomiast księga przychodów i rozchodów to tylko zestawienie prowadzone dla celów podatku dochodowego. Dotyczą one przedsiębiorców których obrót w danym roku przekroczy 1.200.000 euro w przeliczeniu na PLN według określonej przez uchwałę średniej wartości waluty w tym właśnie roku.

 

Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o zasadach i formach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów warto zajrzeć do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 roku. PKPiR służy do bieżącej ewidencji wszystkich transakcji gospodarczych w dużo bardziej przystępnej formie nazywanej systemem księgowości pojedynczej.

 

Jeśli ktoś zajmuje się produkcją rolną nie ma obowiązku prowadzenia księgi ani rachunkowej ani tej w uproszczonej formie jednak gdy zgłosi taką chęć musi doprowadzić do prawidłowego jej zapisu i rozliczania się z urzędem skarbowym. Jeśli tego nie uczyni jego dochód będzie określany szacunkowo więc być może ze stratą dla przedsiębiorcy.

 

Istotna dokumentacja

 

Dokumenty które zaliczają się do zapisu w PKPiR muszą zawierać podpisy osób uprawnionych do prawidłowego uwierzytelnienia operacji gospodarczych. Będzie dopiero wtedy dowodem księgowym w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Omawiana księga jest najbardziej popularną formą prowadzenia księgowości w polskich firmach bo polega na stworzeniu łatwego zestawienia wydatków i przychodów przedsiębiorstwa.

Każdy podatnik posiadający dochody z pozarolniczej działalności, rozliczający się na zasadach ogólnych musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów, w razie obowiązku prowadzenia sprzedaży jej ewidencję. W celu przedstawienia prawidłowej dokumentacji z działalności przedsiębiorstwa podatnik może skorzystać z biura rachunkowego jednak najpierw należy zastanowić się i wybrać odpowiednie aby nasze finanse nie trafiły w niepowołane ręce i nie spowodowały kłopotów z urzędem skarbowym.

 

Przedsiębiorca który ma obowiązek prowadzenia PKPiR musi dokonywać zapisu w języku polskim a wszystkie obliczenia muszą być oparte na walucie polskiej aby dowody księgowe były rzetelne i adekwatne co do nałożonych na nas zasad ustawowych.

 

Powiązane artykuły