Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Jeśli chcemy zdecydować się na opodatkowanie według skali podatkowej i stawki liniowej warto to rozważyć analizując podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Niestety żeby zrobić to dobrze musimy znać się na przepisach aby dobrze poprowadzić rozliczenia. Plusem posiadania księgi jest możliwość rozliczania się z prawdziwych kosztów a jeśli są one wysokie skorzystać można na fiskalizacji porównując ją z formą ryczałtu. Minusem jest już wspomniany przymus dobrej orientacji w przepisach oraz konsekwentne notowanie wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych.

 

Przepisy dotyczące księgi przychodów i rozchodów

 

Zapoznanie się z przepisami czyli ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 roku jest lekturą obowiązkową aby rozliczać się z korzyścią i według prawa. W ustawie o PIT są określone zasady kto może rozliczać się w taki sposób, zwykle chodzi o przedsiębiorców którzy nie mogą rozliczać się formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona według określonego wzoru. Podatnik musi uiścić opłatę za podatek od rzeczywistego dochodu według skali podatkowej (na zasadach ogólnych) lub od rzeczywistego dochodu według stawi 19% (jest to podatek liniowy).

 

Zasady ogólne określają wysokość dochodu za który płacimy podatek w odpowiedniej wysokości. Kwota do 85.528 zł dotyczy podatku w kwocie 18% odejmując kwotę zmniejszającą podatek (556,02 zł). Jeśli nasze dochody przekroczyły tą kwotę płacimy wtedy 14.839,02 plus 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

 

Jeśli chcemy wybrać podatek liniowy musimy rozważyć czy taka opcja będzie dla nas korzystna. Najlepiej dokonać analizy planowanej wysokości dochodów w danym roku bo to rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla podatników zaliczających się do drugiego i trzeciego progu podatkowego. Jeśli dochody są niższe traci się na przykład prawo do odliczenia kwoty wolnej od podatku. Trzeba stwierdzić czy korzystanie na zasadzie praw nabytych z ulg i odliczeń od podatku jest nam niezbędne bo wybierając podatek liniowy tracimy prawo do dalszych odliczeń. Jeśli podatnik rozlicza się z małżonkiem czy dzieckiem nałożony podatek może zmniejszyć obciążenia fiskalne dla obu.

 

Jeśli firma musi prowadzić pełną księgowość (dotyczy to spółek prawa handlowego, osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich gdy ich przychody netto z sprzedaży towarów, produktów i transakcji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły minimum 1.200.000 euro w przeliczeniu na walutę polską) nie może wybrać księgi przychodów i rozchodów jako formy rozliczania się z fiskusem.

Powiązane artykuły