Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 1) - Zakładanie księgi podatkowej

Obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dotyczy osób fizycznych posiadających jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, jawnych i partnerskich których właścicielami są osoby fizyczne jeśli dochody tego typu przedsiębiorstw nie przekroczyły 1.200.000 euro (na rok 2013 kwota ta wynosi 4.936.560 zł).

Osoby zobowiązane do prowadzenia Księgi to także armatorzy określeni przez Ustawę o podatku tonażowym, przedsiębiorcy wykonujący działalność w formie agencji i umów-zleceń, duchownych którzy zrezygnowali z korzystania z ryczałtu oraz osób zajmujących się produkcją rolną gdy zgłoszą oni taki zamiar.

Niestety nawet gdy raz przekroczymy ww. limit musimy wtedy przejść na prowadzenie tradycyjnych ksiąg. Można wrócić do KPiR dopiero w kolejnym roku podatkowym jeśli nasze dochody mieszczą się w danym limicie.

 

Informacje szczegółowe

 

Podatnik który ma obowiązek prowadzenia Księgi musi założyć ją na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej albo dzień pierwszego stycznia roku podatkowego. Założenie jej musi być zgłoszone do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego do dwudziestu dni od terminu jej założenia i dotyczy to także przedsiębiorców który korzystali dotychczas z ryczałtu ewidencyjnego (wtedy obejmowało go jedynie zestawienie przychodów) a także ci, którzy prowadzili standardowe księgi podatkowe.

Jeśli prowadzimy spółkę składającą się z osób fizycznych informację o założeniu PKPiR muszą złożyć wszyscy wspólnicy, każdy do swojego urzędu skarbowego. Wystarczy taki wniosek złożyć tylko raz.

Dodatkową informacją jest fakt, że można wnioskować o zwolnienie z prowadzenia Księgi w określonych przypadkach np. złego stanu zdrowia co można zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego.

 

Zasady prowadzenia księgi

 

Głównym rozporządzeniem, które stanowi o zasadach prowadzenia PKPiR jest Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 roku ws. zarządzania księgi podatkowej przychodów i rozchodów. Księgę można prowadzić tradycyjnie, w postaci papierowej oraz za pomocą programów komputerowych. To ostatnie rozwiązanie jest łatwiejsze i bardziej przejrzyste ponieważ będziemy posiadać wgląd w dokumenty, nie zostaną one zgubione czy zniszczone przez przypadek jednak należy posiadać kopie w wersji tradycyjnej ponieważ składa się je do 20 dnia miesiąca do urzędu skarbowego.

 

W Księdze znajduje się ewidencja przychodów i rozchodów co oznacza że należy zawrzeć w niej dokonane transakcje, koszty poniesione w celu uzyskania przychodu. Jest to podstawa określenia przez urząd zobowiązań jakie należy ponieść z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych więc pomaga w prawidłowym rozliczaniu się w każdym okresie. Dla samego podatnika jest pomocna w określeniu na ile jego przedsiębiorstwo były efektywne i opłacalne w określonym czasie. Są w niej dane dotyczące przychody, koszty które obrazują kondycję firmy.

 

Wszystkie wytyczne jak prowadzić Księgę są zawarte w załączniku numer 1 zawartego przy Rozporządzeniu Ministerstwa Finansów. Musi być zbudowana z 16 kolumn o określonej tam zawartości.

Powiązane artykuły