Karta podatkowa. Najlepsza forma opodatkowania

Karta podatkowa jest uznawana za najlepszą formę opodatkowania bo reguły tego typu rozliczania się z fiskusem są najłatwiejsze dla przedsiębiorcy. Nie ma przymusu prowadzenia księgowości, składania corocznych zeznań podatkowych a wysokość podatku jest niezależna od dochodów firmy. Minusem może być utrata ulg podatkowych, brak możliwości prowadzenia działalności wraz z małżonkiem i przymus zapłacenia podatku nawet gdy firma nie przynosi zysków a nawet gdy ponosi straty.

Formalności związane z posiadaniem karty podatkowej

Do 20 stycznia można wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o zmianę sposobu opodatkowania firmy na kartę podatkową. Dzięki temu nie stracimy na tym, że nasza działalności jest coraz bardziej dochodowa bo cały czas płacimy odgórnie ustaloną składkę. Jest ona określana na podstawie ilości pracowników, zakresu prowadzonej działalności oraz miejscowością w której zarejestrowana jest i działa firma.

Dla kogo karta podatkowa?

Z karty podatkowej skorzystać mogą przedsiębiorcy zajmujący się działalnością usługową, wytwórczo-usługową i handlową. Można na własną rękę sprawdzić ile musielibyśmy odprowadzać od podatku jeśli zdecydowalibyśmy się na tą formę rozliczania się z urzędem skarbowym. Kwoty podane są w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

Przykładowo osoba wykonująca usługi krawieckie i zatrudniająca trzech pracowników zapłaci kolejno: w miejscowości do 5 tys. mieszkańców- 537 zł, w miejscowości od 5 tys. do 50 tys. mieszkańców- 577 zł a w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców- 627 zł. Z kolei przedsiębiorstwo usługowe nie zatrudniające dodatkowych osób o profilu kosmetycznym ma ustaloną stawkę od 119 zł (w najmniejszych miejscowościach) do 160 zł (w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców).

 

Reszta informacji dotycząca karty

 

Osoba prowadząca firmę i rozliczająca się w formie karty podatkowej nie może prowadzić innej, pozarolniczej działalności a jej współmałżonek nie może posiadać firmy o tym samym profilu. Wszystkie zatrudnione osoby muszą mieć umowę o pracę a nie zlecenie lub umowę o dzieło.

 

Określona kwota podatku płaconego co miesiąc pomniejsza się o uregulowaną już składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 7,75% podstawy składki) do dnia 7 miesiąca z góry (wyjątkiem jest grudzień gdzie należy zapłacić do 28 dnia miesiąca).

 

Przedsiębiorca rozliczający się za pomocą karty podatkowej nie ma zbyt wielu papierkowej pracy bo nie musi prowadzić ewidencji ksiąg i nie składa corocznego zeznania podatkowego w formie wniosku PIT. Musi tylko archiwizować wystawione faktury i paragony przez okres 5 lat kolejnego roku podatkowego. Jego obowiązkiem jest jednak złożenie wykazu zapłaconych i odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne w formie formularza PIT-16A.

Minusem posiadania karty podatkowej jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń podatkowych (poza ww. ubezpieczeniem zdrowotnym). Jeśli przedsiębiorca posiada dodatkowe źródła dochodów musi złożyć roczne zeznanie PIT lub skorzystać z jakiejś części ulg podatkowych jeśli dochód przykładowo z etatu jest wystarczający.

Powiązane artykuły